Biancamaria Valeri - “Nel Tempo Sospeso” Tra le opere del Ferentino-Foto-Festival immagine di copertina

Biancamaria Valeri

“Nel Tempo Sospeso”
Tra le opere del Ferentino-Foto-Festival

“შეჩერებულ დროში” ფერენტინო-ფოტო-ფესტივალის ნამუშევართა შორის


Questo mio breve testo “letterario” descrive la felice intuizione di Ferentino-Foto-Festival: un festival della fotografia, una promozione culturale della fotografia che sarebbe il caso di ampliare, non limitandola al territorio di Ferentino (Frosinone - Italia), ma allargandola a partecipazione che varchi le frontiere nazionali. Ferentino-Foto-Festival è una manifestazione di alto profilo, giunta all’VIII edizione nel 2021 con il titolo “Nel Tempo Sospeso”. Dal 2013 ad oggi ha scandagliato i più variegati ambiti di ricerca e di sperimentazione. È stata svolta un’opera faticosa, ma importante, che mette in gioco i fotografi e dà spazio, senza retorica, a fotografi emergenti, che vogliono confrontarsi per crescere. Visitando l’esposizione, ho cercato di esprimere le mie emozioni davanti a tanto impegno; ho scritto i miei pensieri in ordine sparso, dopo aver sedimentato e rielaborato l’emozione della visita. In questo opuscolo ho costruito un reportage convinta che “La bellezza guiderà il mondo”. Nel valore della bellezza coesistono altri valori da ritenere punti cardinali della vita umana: non solo il “bello”, ma anche il “vero”, il “giusto”, il “buono”, così come ci ha insegnato la civiltà nostra madre, la civiltà greco-romana. Senza la realizzazione della καλοκαγαθία, massimo ideale classico, l’Uomo è destinato a scomparire, soffocato dalla “cosalità” becera e opaca della “materia bruta”.

ჩემს ამ მოკლე „ლიტერატურულ“ ტექსტში მინდა გადმოვცე „ფერენტინო-ფოტო-ფესტივალზე“ მიღებული სასიამოვნო განცდები. ეს გახლავთ ფოტოფესტივალი, ფოტოგრაფიის კულტურის პოპულარიზაცია, რომელმაც უფრო ფართო მასშტაბი უნდა მიიღოს და მხოლოდ ფერენტინოს ტერიტორიით (ფროზინონეს პროვინცია), არ შემოიფარგლოს, არამედ იტალიის სხვა რეგიონებიც მოიცვას და მეტიც, გასცდეს  ეროვნულ საზღვრებს. „ფერენტინო-ფოტო-ფესტივალი“ საკმაოდ მაღალი დონის ღონისძიება, რომელიც 2021 წელს მერვედ ჩატარდა სათაურით „შეჩერებულ დროში“. 2013 წლიდან დღემდე ამ გამოფენამ კვლევებისა და ექსპერიმენტების ფონზე ყველაზე მრავალფეროვანი სფეროები მოიცვა. გაწეულ იქნა შრომატევადი და მნიშვნელოვანი სამუშაოები, რომელშიც მონაწილეობდნენ ცნობილი ფოტოგრაფები, ხოლო წინსვლისა და პროფესიული ზრდის მიზნით სივრცე ახალბედა ფოტოგრაფებსაც დაეთმოთ. გამოფენაზე სტუმრობისას ვცდილობდი მაქსიმალური სიზუსტით აღმეწერა ჩემი შთაბეჭდილებები, რომელთაც დროდადრო ვიწერდი და მოგვიანებით, მათი დახარისხებისა და გადამუშავების შემდეგ, თანმიმდევრულად ჩამოვაყალიბე გამოფენით მიღებული განცდები. წინამდებარე ბუკლეტში წარმოჩენილია რეპორტაჟი, რომლის ლოზუნგად გამოდგება ეს ფრაზა: „სილამაზე გზას უჩვენებს სამყაროს“. სილამაზეში სხვა ბევრი ფასეულობაც მოიაზრება, ადამიანის ცხოვრების უმთავრეს დასაყრდენს რომ წარმოადგენს და „ლამაზის“ გარდა,  მოიცავს "ჭეშმარიტ", "მართალ", "კეთილს", ყოველივე იმას, რაც ჩვენმა დედაცივილიზაციამ,  ბერძნულ-რომაულმა ცივილიზაციამ გვასწავლა. უმაღლესი კლასიკური იდეალის, καλοκαγαθία-ს (კეთილგანწყობის) გარეშე ადამიან გაქრობისთვის, განადგურებისთვისაა განწირული უხეში მატერიის“ტლანქი და პირქუში „საგნობრიობის“ მიერ.


> Ordina il libro


Collana "Altre Frontiere"
Lingua:
ITA – KAT (italiano e georgiano)
e-Book €7,99
ISBN 978-88-591-7774-6


 


ebook disponibile solo in versione e-book